Nightwish — Tutankhamen

Bass

[G———————————————————
D———————————————————
A—4—————————0———-4—————-
E———————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
———-0—————————————————————-
———————0————————————0—————-

—————————————————————————
—————————————————————————
———————4—————————0———-4—————-
—————————————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
———-0—————————————————————-
———————0————————————0—————-

———————————————————————-
———————————————————————-
———————4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—4—4—4—4—
———————————————————————-

——————————————————
——————————————————
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—3-3-3—3-3-3—
——————————————————

—————————————————-
—————————————————-
—————————————————-
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—0—0—0—0—

——————————————————
——————————————————
——————————————————
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—1-1-1—1-1-1—

—————————————————-
—————————————————-
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—4—4—4—4—
—————————————————-

——————————————————
——————————————————
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—3-3-3—3-3-3—
——————————————————

—————————————————-
—————————————————-
—————————————————-
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—0—0—0—0—

—————————————————————————
—————————————————————————
———————————————————5—————5—
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—1-1-1—1-1-1———————-

—————————————————————-
—————————————————————-
—6——6—5/6/5————5———-5—-3——3—5———
—————————————————————-

—————————————————————
—————————————————————
—5—————5—-6——6—5/6/5————5———-5—
—————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
—3——3—5———————————————————-
————————-3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4—

————————————————————————
————————————————————————
————————————1———————————-
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3————-1———3-3-3—-3-3-3—-1—

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————-1———
—3———4-4-4—4-4-4——3-3-3—-3-3-3—-1—-3————-1—-

—————————————————-
—————————————————-
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—4—4—4—4—
—————————————————-

——————————————————
——————————————————
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—3-3-3—3-3-3—
——————————————————

—————————————————-
—————————————————-
—————————————————-
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—0—0—0—0—

——————————————————
——————————————————
——————————————————
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—1-1-1—1-1-1—

—————————————————-
—————————————————-
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—4—4—4—4—
—————————————————-

——————————————————
——————————————————
—4—4—4—4—4—4—4—4—-4—4—4—4—3-3-3—3-3-3—
——————————————————

—————————————————-
—————————————————-
—————————————————-
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—0—0—0—0—

—————————————————————————
—————————————————————————
———————————————————5—————5—
—0—0—0—0—0—0—0—0—-0—0—0—0—1-1-1—1-1-1———————-

—————————————————————-
—————————————————————-
—6——6—5/6/5————5———-5—-3——3—5———
—————————————————————-

—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4——3-3-3—-3-3-3—-1—

————————————————————————
————————————————————————
————1————————————————————
—3————-1———3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4—

—————————————————————————
—————————————————————————
————————————1—————————————
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3————-1——0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
————————————————————
—————————5——————————-
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0——0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
———————————————————3—
—————————5—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0———————————

————————————————————
———————————————————3—
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
————————————————————

————————————————————
————————————————————
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2——————————-
———————————0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
————————————————————
—————————5——————————-
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0——0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
———————————————————3—
—————————5—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0———————————

————————————————————
———————————————————3—
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
————————————————————

————————————————————————-
————————————————————————-
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—-5—————5—-6——6—5/6/5——
————————————————————————-

————————————————————-
————————————————————-
——5———-5—-3——3—5———-5—————5—
————————————————————-

—————————————————————-
—————————————————————-
—6——6—5/6/5————5———-5—-3——3—5———
—————————————————————-

—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4——3-3-3—-3-3-3—-1—

————————————————————————
————————————————————————
————1————————————————————
—3————-1———3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4—

—————————————————————————-
—————————————————————————-
————————————1—————————————
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3————-1——0—0-0-0—0-0-0—0-0-0—0-0-

————————————————————
————————————————————
————————————————————
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-0—0-0—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
————————————————————
—————————5——————————-
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0——0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
———————————————————3—
—————————5—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0———————————

————————————————————
———————————————————3—
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
————————————————————

————————————————————
————————————————————
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2——————————-
———————————0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
————————————————————
—————————5——————————-
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0——0—0-0-0—0-0-0—0-0-1—4—

————————————————————
———————————————————3—
—————————5—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
—0—0-0-0—0-0-0—0-0-1-0———————————

————————————————————
———————————————————3—
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—-4—4-4-4—4-4-4—4-4-5——
————————————————————

——————————
——————————
—4—4-4-4—4-4-4—4-4-5h4-2—
——————————]

Lead Guitar

[E————————————————————————
B————————————————————————
G————————————————————————
D————————————————————————
A————————————————————————
E————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
—————————————————————8h9h8—-
——9-7-9——7———————9-7-9——7——-9/10——-10-
—7———10—-10-9—10-9——-7———10—-10-9—————-
——————————10—————————————-

————————————————————————
————————————————————————
—————————————————————8h9h8—-
——9-7-9——7———————9-7-9——7——-9/10——-10-
—7———10—-10-9—10-9——-7———10—-10-9—————-
——————————10—————————————-

————————————————————
————————————————————
———————5—————————————
——6-6—4-6-7-6-7—7-6-4-7—6———6-4—————
—4———————————4—4——7——-4-7-6-
————————————————-5—5——-

————————————————————
————————————————————
———————5—————————————
——6-6—4-6-7-6-7—7-6-4-7—6———6-4—————
—4———————————4—4——7——-4-7-6-
————————————————-5—5——-

————————————————————————
————————————————————————
—————————————————————8h9h8—-
——9-7-9——7———————9-7-9——7——-9/10——-10-
—7———10—-10-9—10-9——-7———10—-10-9—————-
——————————10—————————————-

————————————————————————
————————————————————————
—————————————————————8h9h8—-
——9-7-9——7———————9-7-9——7——-9/10——-10-
—7———10—-10-9—10-9——-7———10—-10-9—————-
——————————10—————————————-

————————————————————————-
————————————————————————-
—9———————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-
————————————————————————-

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

———————————————————
———————————————————
——————————————8b—8~——-
———————————————————
———————————————————
———————————————————

—————————————————————
—————————4-5-4——4-5-4——4-5-7-5——5-4-
—4—-4b—4———-4-5——-4-5——-4-5———5-4——
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

——————————————————————9/—
————————————9-10-9—-9-10-9—-9-10-9b———
—5-4-2-4-2——————————-11———11—————-
————5-4-2——————————————————
——————5-3-2————————————————
————————5-3-0~—————————————-

—————————————
—13-9-9-14-9-9-16-9-9-17-9-9-16-9-14—
—————————————
—————————————
—————————————
—————————————

—————————————————————
—13-14-13——-13-14-13——-16-14-13-14-13———-13-14-
————14-13———-14-13—————-14-13-14——-
—————————————————————
—————————————————————
—————————————————————

——————————————————————
—16-14-13———————————————-14-16-17-
————14-13-11—————————-13-14-16———-
———————14-13-11———-13-15-16——————-
——————————14-15-16—————————-
——————————————————————

—————————————————————————
—17/———————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————]

Text: Tutankhamen

As the sun sets beyond the pyramid
To greet me with its rays
I place my hand on my forehead
To see your chariots’ flames

Watch me kneel before you
Hear the cats meowing in the temple
They yearn for the milk you cascaded
As I yearn your promised treasure

Treasure of
Tutankhamen
I am the one it is
Take me with you
Through the stargate
To the valley of the kings

Sacrifice me
Tutankhamen
And let me be your queen
Take me
Tonight and always
We’ll breed to fill all earth

Three millenniums it took me to guard your rest
Your slumber in mighty Phoenix’s nest
But tonight the darkness in the tomb has perished
For Carter has come to free my beloved

Treasure of…

Sacrifice me…

Перевод: «Тутанхамон»

«Если ты идёшь дворами — опасайся за свой кошелёк,
Если ты пьёшь с ворами — опасайся за свой кошелёк…»

Когда солнце садится за пирамиды,
Приветствуя меня своими лучами,
Я прикладываю ладонь ко лбу,
Чтобы увидеть пламя твоей колесницы.

Я преклоняюсь перед тобой,
Слышишь кошачье мяуканье в храме?
Они жаждут молока, что ты прольёшь,
Как я жду тех обещаных сокровищ.

Сокровищ
Тутанхамона,
И я одно из них.
Забери меня
Через звёздные врата
В долину царей.

Принеси меня в жертву,
Тутанхамон,
Позволь твоей царицей стать.
Возьми меня
На эту ночь и навсегда,
Мы заполним землю.

Три тысячилетия я охраняла твой покой,
Ты дремлешь в величественном гнезде Феникса,
Но сегодня тьма гробницы рассеется,
Колесничий придёт освободить моего возлюбленного.

Перевод: Тутанхамон

Когда солнце сидят за пирамиды,
Приветствуя своими лучами меня,
Я руку приложу ко лбу, чтоб появились виды,
Тех колесниц в которых есть движение огня.

Увидь перед собой коленопреклоненной,
Мяуканье ты кошек в замке различи,
Они тоскуют о молоке им нынче не врученном,
И также о сокровище обещанном мой плач звучит.

Сокровище Тутанхамона, возьми меня с собою,
Возьми меня сквозь звездные врата,
Возьми в долину королей, с моей мечтою,
Пожертвуй нынче, да — пожертвуй навсегда.

И дай мне быть твоей возлюбленной и королевой,
Возьми меня сегодня — сегодня навсегда,
Тысячелетья три, я твой покой хранила верно,
Твой сон, в могучей Феникса гнезде.

Но сегодняшней ночью в могиле свет появился,
То Возчик к нам, милый, сошел,
Пришел — нынче ты от веков освободился,
Возлюбленый, нынче час наш пришел.

Flute

[E——-16-16—14-16-17-16-17-20-17-16-14-17-
B—14—————————————-
G———————————————
D———————————————
A———————————————
E———————————————

—16———-16-14-12————12-11-
——14—14————10—10-14——-
—————————————-
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——-16-16—14-16-17-16-17-20-17-16-14-17-
—14—————————————-
———————————————
———————————————
———————————————
———————————————

—16———-16-14-12————12-11-
——14—14————10—10-14——-
—————————————-
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17——————
—17————20——20-19—20-19——
————————————19—
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17———19-20-23-24-23-20-
—17————20——20-19———————
————————————————
————————————————
————————————————
————————————————

——19-17-19——17——————
—17————20——20-19—20-19——
————————————19—
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17———19-20-23-24-23-20-
—17————20——20-19———————
————————————————
————————————————
————————————————
————————————————

——-16-16—14-16-17-16-17-20-17-16-14-17-
—14—————————————-
———————————————
———————————————
———————————————
———————————————

—16———-16-14-12————12-11-
——14—14————10—10-14——-
—————————————-
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——-16-16—14-16-17-16-17-20-17-16-14-17-
—14—————————————-
———————————————
———————————————
———————————————
———————————————

—16———-16-14-12————12-11-
——14—14————10—10-14——-
—————————————-
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17——————
—17————20——20-19—20-19——
————————————19—
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17———19-20-23-24-23-20-
—17————20——20-19———————
————————————————
————————————————
————————————————
————————————————

——19-17-19——17——————
—17————20——20-19—20-19——
————————————19—
—————————————-
—————————————-
—————————————-

——19-17-19——17———19-20-23-24-23-20——————-
—17————20——20-19—————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————
——————————————————

———14-15-17—17—-17-18-17-15—17—
—15-16———————————-
——————————————
——————————————
——————————————
——————————————

—18—18-20—18—17-18-17-15-17————17-15-14————————
———————————-15—-15————16—15—15-13-15—15—
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-

————15—————————14-15-17—17—-17-18-17-15—17—
—16—16-18—-15—13—15———-15-16———————————-
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————

—18—18-20—18—17-18-17-15-17————17-15-14————————
———————————-15—-15————16—15—15-13-15—15—
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-

————15——————————————————-
—16—16-18—-15—13—15———————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

———————————————14-15-17—17—-17-18-17-15—17—
—————————————15-16———————————-
——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

—18—18-20—18—17-18-17-15-17————17-15-14————————
———————————-15—-15————16—15—15-13-15—15—
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-

————15——————————————————-
—16—16-18—-15—13—15———————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————
———————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

———————————————14-15-17—17—-17-18-17-15—17—
—————————————15-16———————————-
——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————
——————————————————————————

—18—18-20—18—17-18-17-15-17————17-15-14————————
———————————-15—-15————16—15—15-13-15—15—
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-

————15—————————14-15-17—17—-17-18-17-15—17—
—16—16-18—-15—13—15———-15-16———————————-
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————

—18—18-20—18—17-18-17-15-17————17-15-14————————
———————————-15—-15————16—15—15-13-15—15—
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-
—————————————————————————-

———-23—————————————————-
—16—16——16—15———————————————
—————————————————————-
—————————————————————-
—————————————————————-
—————————————————————-

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————

————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————
————————————————————————]

Rhytm Guitar

[E———————————————————
B———————————————————
G—6—————————2———-6—————-
D—6—————————2———-6—————-
A—4—————————0———-4—————-
E———————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
———-2—————————————————————-
———-2———-2————————————2—————-
———-0———-2————————————2—————-
———————0————————————0—————-

—————————————————————————
—————————————————————————
———————6—————————2———-6—————-
———————6—————————2———-6—————-
———————4—————————0———-4—————-
—————————————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
———-2—————————————————————-
———-2———-2————————————2—————-
———-0———-2————————————2—————-
———————0————————————0—————-

————————————————————————-
————————————————————————-
———————6—————————————————-
———————6—————————————————-
———————4—————————————————-
————————————————————————-

————————————————————-
————————————————————-
—————5——5—————————————
—————5——5—-2———————————-
———-3-3-3—3-3-3—-2———————————-
—————————0———————————-

———————————————————————
———————————————————————
———————————————6——6——6——6——
———————————3——3—-6——6——6——6——
———————————3——3—-4—4—4—4—4—4—4—4-4-
—————————-1-1-1—1-1-1——————————

——————————————————
——————————————————
—6——6——6——6———6——6——6——6——
—7——6——6——6———7——6——6——6——
—4—4—4—4—4—4—4—4-4—4—4—4—4—4—4—4—4-4-
——————————————————

——————————————————-
——————————————————-
—6——6———5——5—-9——9——9——9——
—7——6———5——5—-9——9——9——9——
—4—4—4—4—3-3-3—3-3-3—-7—7—7—7—7—7—7—7-7-
——————————————————-

———————————————————
———————————————————
—9——9——9——9———9——9——9——9——
—10——9——9——9———10——9——9——9——
—7—7—7—7—7—7—7—7-7—7—7—7—7—7—7—7—7-7-
———————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
—9——9———10——10—-7—————7—-8——8—7/8/7——
—10——9———10——10—-7—————7—-8——8—7/8/7——
—7—7—7—7—8-8-8—8-8-8——5—————5—-6——6—5/6/5——
—————————————————————————

—————————————————————
—————————————————————
—x—-7———-7—-5——5—7———-7—————7—
—x—-7———-7—-5——5—7———-7—————7—
—x—-5———-5—-3——3—5———-5—————5—
—————————————————————

——————————————————————
——————————————————————
—8——8—7/8/7———x—-7———-7—-5——5—7———
—8——8—7/8/7———x—-7———-7—-5——5—7———
—6——6—5/6/5———x—-5———-5—-3——3—5———
——————————————————————

—————————————————————————
—————————————————————————
—————————————————————————
—-5-5-5—-5-5-5—-3—-5————6——6——5-5-5—-5-5-5—-3—
—-5-5-5—-5-5-5—-3—-5————6——6——5-5-5—-5-5-5—-3—
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4——3-3-3—-3-3-3—-1—

————————————————————————
————————————————————————
————3————————————————————
—5———3—-3———5-5-5—-5-5-5—-3—-5————6——6—
—5———1—-3———5-5-5—-5-5-5—-3—-5————6——6—
—3————-1———3-3-3—-3-3-3—-1—-3———4-4-4—4-4-4—

——————————————————————
——————————————————————
————————————3————6—————-
—-5-5-5—-5-5-5—-3—-5———3—-3——6—————-
—-5-5-5—-5-5-5—-3—-5———1—-3——4—————-
—-3-3-3—-3-3-3—-1—-3————-1————————

————————————————————
————————————————————
—————————————————5——5—
—————————————————5——5—
———————————————-3-3-3—3-3-3—
————————————————————

——————————————————-
——————————————————-
——————————————————-
—2—————————————————-
—2—————————————————-
—0—————————————————-

—————————————————
—————————————————
—————————6——6——6——6——
—————3——3—-6——6——6——6——
—————3——3—-4—4—4—4—4—4—4—4-4-
———-1-1-1—1-1-1——————————

——————————————————
——————————————————
—6——6——6——6———6——6——6——6——
—7——6——6——6———7——6——6——6——
—4-

Скачать GTP :
nightwish-tutankhamen.gp3 [51,12 Kb] (cкачиваний: 15)

Аккорды Nightwish - Tutankhamen и текст песни
Написать комментарий

Нет комментариев

Пока нет комментариев

Вы будете первым, кто оставит здесь комментарий

Написать комментарий
Смотреть комментарии

Оставить комментарий

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*