Бах Иоганн Себастьян — Toccata

E|-17—15—17———15—13—12————-|
B|———————————15—14—15-|
G|——————————————-|
D|——————————————-|
A|——————————————-|
D|——————————————-|

E|—————————————-|
B|-10—8—10——————————|
G|———————9—-10————-|
D|——————————-11—-12-|
A|—————————————-|
D|—————————————-|

E|—————————————-|
B|—————————————-|
G|—————————————-|
D|—————————————-|
A|-12—10—12———10—8—7————-|
D|——————————12—11—12-|

E|——————————————-|
B|——————————————-|
G|————————————6——9-|
D|———————5——8—————|
A|——-4——7——————————|
D|-0——————————————|

E|-2——3—-0—-2——-|
B|-3————————|
G|-2———————6-|
D|-0————————|
A|————————-|
D|————————-|

E|———————————————————|
B|————————————6—8—5—6—8—5—6-|
G|-7—9—6—7—9—6—7—9—6—7—9————————|
D|———————————————————|
A|———————————————————|
D|———————————————————|

E|————-|
B|-8—5—6—8-|
G|————-|
D|————-|
A|————-|
D|————-|

E|———————————————|
B|-10—11—8—10—11—8—10—11—8—10——14-|
G|———————————————|
D|———————————————|
A|———————————————|
D|———————————————|

E|———————————————|
B|-15—17—14—15—17—14—15—17—14—15—17-|
G|———————————————|
D|———————————————|
A|———————————————|
D|———————————————|

E|-13—15—12—13—15—12—13—15—12—13—15-|
B|———————————————|
G|———————————————|
D|———————————————|
A|———————————————|
D|———————————————|

E|-17—18—15—17—18—15—17—18—15—17—-17-|
B|————————————————|
G|————————————————|
D|————————————————|
A|————————————————|
D|————————————————|

E|-15—18——15—18———-17———-17——|
B|———17———-17—18——15—18——15-|
G|————————————————|
D|————————————————|
A|————————————————|
D|————————————————|

E|——15———-15——————————|
B|-17———-17———-15—18——15—18——|
G|———17———-17———-15———-15-|
D|————————————————|
A|————————————————|
D|————————————————|

E|————————————————|
B|——17———-17———-15———-15——|
G|-17——14—17——14—15——12—15——12-|
D|————————————————|
A|————————————————|
D|————————————————|

E|———————————————-|
B|——13———-13———-11———11—-|
G|-14———-14——10—12——9—12——9-|
D|———15————————————|
A|———————————————-|
D|———————————————-|

E|—————————————-|
B|——10———10———8———8—-|
G|-10——7—10——7—9——6—9——6-|
D|—————————————-|
A|—————————————-|
D|—————————————-|

E|————6-|
B|————8-|
G|————6-|
D|————0-|
A|————-|
E|-0————|

E|-18—17—15———————————|
B|————-18—17—15———————|
G|————————-18—16—18—14—18-|
D|———————————————|
A|———————————————|
D|———————————————|

E|——15-13-15-13-15-13-15-13-12-|
B|-17——————————|
G|———————————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|

E|-5-|
B|-6-|
G|-7-|
D|-7-|
A|-5-|
D|—|

E|————————-15——|
B|-15—17—18—15—17—18——17-|
G|———————————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|

E|——15—17——15—17—18—15—17-|
B|-18———-18———————|
G|————————————|
D|————————————|
A|————————————|
D|————————————|

E|——15———————|
B|-18——17—18—15—17—14-|
G|—————————-|
D|—————————-|
A|—————————-|
D|—————————-|

E|————————————|
B|-15———————————|
G|——14—15—12—14——12———|
D|———————15——14—15-|
A|————————————|
D|————————————|

E|—————————-|
B|—————————-|
G|——12———————|
D|-12——14—15—12—14—11-|
A|—————————-|
D|—————————-|

E|————————————|
B|————————————|
G|————————————|
D|-12—7—8—5—7——-5———|
A|———————-8——-7—8-|
D|————————————|

E|—————————|
B|—————————|
G|—————————|
D|——5———————|
A|-5——-7—8—5—7—4-|
D|—————————|

E|————-18—————17———|
B|———18——18——17——17——|
G|——15—————14—————12-|
D|—————————————-|
A|-5—————————————|
D|—————————————-|

E|——15——————17——|
B|-15——15——14—16———-|
G|————-14——————|
D|———————————|
A|——————————-5-|
D|———————————|

E|—————————|
B|—————————|
G|-3————2————0-|
D|-3————2————0-|
A|——-0——————-|
D|——————-5——-|

E|-0————18—————17———|
B|-2———18——18——17——17——|
G|-2—-15—————14—————12-|
D|-2—————————————|
A|-0—————————————|
D|——————————————|

E|——15——————17——|
B|-15——15——14—16———-|
G|————-14——————|
D|———————————|
A|——————————-5-|
D|———————————|

E|—————————|
B|—————————|
G|-3————2————0-|
D|-3————2————0-|
A|——-0——————-|
D|——————-5——-|

E|-0——————————————|
B|-2——————————————|
G|-2—14—12———————————|
D|-2————15—14—12———————|
A|-0————————16—14—16—12—14-|
D|———————————————|

E|—————————-|
B|—————————-|
G|——————12—14—12-|
D|——12—14—15————-|
A|-16————————-|
D|—————————-|

E|—————————-|
B|————————-14-|
G|———————14——|
D|-15—14—15—12—15———|
A|—————————-|
D|—————————-|

E|——————————15—17—18-|
B|-15————14—15—17—18————-|
G|——14—16——————————|
D|——————————————|
A|——————————————|
D|——————————————|

E|————————————-0-|
B|————————————-2-|
G|——-3————2————0——2-|
D|——-3————2————0——2-|
A|-5————0————————0-|
D|————————-5————-|

E|———18——|
B|——18——18-|
G|-15————-|
D|—————-|
A|—————-|
D|—————-|

E|———17—————15——————|
B|——17——17——15——15——14—16-|
G|-14—————12—————14———|
D|———————————————|
A|———————————————|
D|———————————————|

E|-17——————————0—4-|
B|———————————2—3-|
G|———3——-2———0——2—4-|
D|———3——-2———0——2—3-|
A|——5——-0——————0——|
D|———————-5—————|

E|-5—————————15—18-|
B|-5—————-14—17————|
G|-5——16—14———————|
D|-5———————————-|
A|-5———————————-|
D|-5———————————-|

E|-17—15———————-|
B|———18—17—18—17—15—|
G|——————————|
D|——————————|
A|——————————|
D|——————————|

E|————————————|
B|-14—15——————————|
G|———17—15—14—12————-|
D|————————-15—14—12-|
A|————————————|
D|————————————|

E|-3—————-0———0-|
B|-2—————-2———3-|
G|-3—————-2———2-|
D|-2—————-2———3-|
A|——————0———0-|
D|——————————|

E|-3—————————————-|
B|-3————-5—————————|
G|-3————-6—————————|
D|-5————-5—————————|
A|—————0—————————|
D|——7—5—————14—15—12—14—11-|

E|————————|
B|————————|
G|————————|
D|————————|
A|————————|
D|-12—9—11—8—9—7—8-|

E|———0—-1—-1—-0-|
B|———2—-3—-3—-3-|
G|———2—-2—-2—-2-|
D|———2—-0—-0—-0-|
A|———0—————0-|
D|-6—7——————-0-|

E|-0—-3—-1—-0—-1-|
B|-2——————-3-|
G|-2——————-2-|
D|-2——————-0-|
A|-0——————-0-|
D|———————0-|

Аккорды Бах Иоганн Себастьян - Toccata и текст песни
Написать комментарий

Нет комментариев

Пока нет комментариев

Вы будете первым, кто оставит здесь комментарий

Написать комментарий
Смотреть комментарии

Оставить комментарий

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*